Paslaugos

Paslaugų kaina priklauso nuo veiklos pobūdžio, dokumentų kiekio, darbuotojų skaičiaus ir kiekvienu konkrečiu atveju gali skirtis.

Pateikiame orientacines buhalterijos tvarkymo kainas:

Įmonėje kasos aparatų skaičius (2):
(už sekantį po 100 Lt)
100 Lt
Kasos dokumentų skaičius per mėnesį (iki 50vnt ): 50 Lt
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų skaičius per mėnesį (iki 10 vnt.): 10 Lt
Gaunamų PVM sąskaitų skaičius per mėnesį ( iki 10 vnt.): 8 Lt
Generuojamų banko dokumentų skaičius per mėnesį ( iki 20 vnt.): 20 Lt
Aptarnaujančių bankų skaičius (iki 2)
(už sekantį pagal susitarimą)
50 Lt
Importas/eksportas: 5 Lt
Įmonės ilgalaikio turto vienetų skaičius: 5 Lt
Vienos komandiruotės apskaita: 5 Lt
Autorinės sutartys , vnt: 5 Lt
Nuomos sutartys (su fiziniais asmenimis),vnt: 5 Lt
Įmonės naudojamų transporto vienetų skaičius, vnt: 5 Lt
Įmonės darbuotojų skaičius ( iki 2)
(už sekantį pagal susitarimą)
50 Lt

Papildomos operacijos ir paslaugos:

Sodros ataskaitų pateikimas 100 Lt
Mėnesio , ketvirčio, pusmečio deklaracijų teikimas į VMĮ 30 Lt
Metinės ataskaitos(gyventojų,nekilnojamo turto,pelno) 30 Lt
Statistinės formos 30 Lt
Preliminari paslaugų kaina Lt. be PVM:
400 Lt

Papildoma informacija:

1. Naujai įsteigtoms įmonėms pirmą mėnesį taikome 100 Lt
2. Apleistos, likviduojamų įmonių apskaitos tvarkymas 1200 Lt
(kainos kiekvienu atveju yra aptariamos derybų keliu)

Tam, kad tikrai gerai aptarnautume klientą, pridedame tai, kas negali būti įvertinta ar išmatuota pinigais, Tai yra nuoširdumas ir sąžiningumas.

(Douglas Adams)